Showing posts with label Filipinos. Show all posts
Showing posts with label Filipinos. Show all posts

"Makabagong Mukha ng Isang Kawatan"


"Ano ba ang itsura ng isang kawatan?
Paano mo makikilala kung may takip ang mukha niya?
Hinihintay ang dilim para makapagnakaw sya.
Ganito sila noong araw, ngayon... hindi na."


Simplymarrimye - Makabagong Mukha ng Isang Kawatan - pic1


"Pwede nang kumamkam ng pera ng bayan
ang mga buwayang hungkag ang tiyan
Di na kailangan pang maglagay ng maskara
dahil kahit harap-harapa'y nilulustay nila."

Napoles and the Pork Barrel

Simplymarrimye's Napoles and the Pork Barrel


"I don't know what PORK BARREL is."
A woman - innocent
until proven guilty, said.
Ten billion is a lot of money
to make anybody so rich instantly.

Flaunting your wealth 
is a big deal 
even it's earned through legal means
Sharing photos with 
lavish lifestyle is one careless move
 an exhibit of obvious evidence.