Showing posts with label edukasyon. Show all posts
Showing posts with label edukasyon. Show all posts

"Makabagong Mukha ng Isang Kawatan"


"Ano ba ang itsura ng isang kawatan?
Paano mo makikilala kung may takip ang mukha niya?
Hinihintay ang dilim para makapagnakaw sya.
Ganito sila noong araw, ngayon... hindi na."


Simplymarrimye - Makabagong Mukha ng Isang Kawatan - pic1


"Pwede nang kumamkam ng pera ng bayan
ang mga buwayang hungkag ang tiyan
Di na kailangan pang maglagay ng maskara
dahil kahit harap-harapa'y nilulustay nila."