PLAGIARISM - A Perfect Copycat
Modern-day imitators are now everywhere
There are amateurs in the field
yet most are deemed professionals.


Deception can be of many form
Beware, be cautious and vigilant
Any works of art or masterpiece
can be stolen in just one click.


We live in a world where technology reigns
The more it becomes advanced, the more
we can access infinite information.

"Makabagong Mukha ng Isang Kawatan"


"Ano ba ang itsura ng isang kawatan?
Paano mo makikilala kung may takip ang mukha niya?
Hinihintay ang dilim para makapagnakaw sya.
Ganito sila noong araw, ngayon... hindi na."


Simplymarrimye - Makabagong Mukha ng Isang Kawatan - pic1


"Pwede nang kumamkam ng pera ng bayan
ang mga buwayang hungkag ang tiyan
Di na kailangan pang maglagay ng maskara
dahil kahit harap-harapa'y nilulustay nila."

"PINOY Sex Video Scandals - Kahihiyang SINO ang may Kagagawan?"

"PINOY Sex Video Scandals - Kahihiyang SINO ang may Kagagawan?" by simplymarrimye


Di pa uso ang internet noon
meron nang iskandalong
 nagpalugmok sa isang artista.
Kilala nyo ba sya?
Betamax Queen
pa nga ang bansag sa kanya.


TOTOO man o HINDI
Ito'y pinagpyestahan.
Karangalan at puri ay saglit na 
nabahiran ng 
dumi't kahihiyan.