Showing posts with label good bye. Show all posts
Showing posts with label good bye. Show all posts

"Punctuation Marks ni Misis"


Photo not mine


Kapag ginagabi na ng uwi  si honey...
(question mark)
"Bakit ngayon ka lang?"

Kapag inuumaga na siya ng pagdating...
(exclamation point na patanong)
"Saan ka galing !!!"