"Punctuation Marks ni Misis"


Photo not mine


Kapag ginagabi na ng uwi  si honey...
(question mark)
"Bakit ngayon ka lang?"

Kapag inuumaga na siya ng pagdating...
(exclamation point na patanong)
"Saan ka galing !!!"

Kung bisyo naman ang naging mitsa ng pag-aaway...
(comma, pwede pang may continuation)
"Tigilan mo na yan at kung hindi,"

Ngunit, subalit, datapwat
kung may third party nang namamagitan
(PERIOD na ang hatol dyan)
"Sobra na. Tama na. Good bye na."


No comments:

Post a Comment

Your thoughts, ideas, opinions and suggestions about my post are highly appreciated. My deepest and warmest greetings to you. GOD bless always!