Showing posts with label control-alt-delete. Show all posts
Showing posts with label control-alt-delete. Show all posts

"Control-Alt-Delete"

Control-Alt-Delete by Simplymarrimye


May mga taong sadyang manhid
Hindi man lang marunong makiramdam.
Sadyang dedma lang at walang pakialam.

Sa mga nilalang na may pusong-bato,
ano nga ba ang dapat sintensya?
Eh di... i-unfriend o unfollow mo na lang sila.