Paghawak sa Tamang Paraan


Credits

Di ko pa naranasan
ang humawak ng isang ibon,
subalit batid ko
na may tamang paraan.
Hawakan sya nang mahigpit
maaaring syang mamatay.
At kung labis na maluwag
huhulagpos sa kamay.
Nais kong itulad
ang ibon sa PAG-IBIG.
May sariling lipad...
Malayo ang nararating.
Kapag ibinigay, sapat na aruga
Mabubuhay nang matagal.
Pakpak ay papalaot at di mapapagal.
2 comments:

Your thoughts, ideas, opinions and suggestions about my post are highly appreciated. My deepest and warmest greetings to you. GOD bless always!