"Nabaling Pakpak"Sa isang iglap
ang ngiti mo
wari’y lumisan
Namalas ang tamlay 
sa iyong mga mata
Kagyat naglaho ang 
talino, sigla at saya.

Pagkabagot at inip
ang umuulayaw 
sa bawat araw 
na magdaan
Ang makita ka
sa ganitong kalagayan
sadyang kumukurot 
sa aking kaibuturan.

Ang talas 
ng iyong isip
napudpod na 
parang lapis
Nabura ang alaala ng 
mga numero at letra
Mga dating kaalaman
naligaw kung saan.

Di tiyak kung kailan
muli mabubuhay
ang bawat himaymay
na nawalan ng malay


Kalusugan ay
tunay na kayamanan
Ngayon ito’y pahalagahan
at ingatan.

Nawa’y dinggin
ng Maykapal
ang aking 
bawat dasal
Hangad ko ang iyong 
ganap na kagalingan
Ipagkaloob Nyang muli 
ang ‘yong kalakasan.

Sa iyong braso’y
may nakaguhit na agila
na tulad mo, animo’y
nanlumong bigla
Subalit buo ang
aking paniniwala na
ang pakpak na nabali
ay lilipad na muli.


No comments:

Post a Comment

Your thoughts, ideas, opinions and suggestions about my post are highly appreciated. My deepest and warmest greetings to you. GOD bless always!