"WAGAS"

Wagas by Simplymarrimye


Bakit kailangan pang magmakaawa..
sayangin ang luha't walang kapagurang umasa?
 Imulat ang iyong mga mata 
Ang taong wagas ang pagtingin
ay kusang darating.
No comments:

Post a Comment

Your thoughts, ideas, opinions and suggestions about my post are highly appreciated. My deepest and warmest greetings to you. GOD bless always!