Posts

Showing posts from June, 2014

My Journey Begins

Image
My Daddy Dan and Mommy Abby Danny, who was then 17 and Abby, who was a year older met for the first time during a town fiesta on August of 1967. They became lovers September of the same year but because of a simple kiss on the cheek that caught the eye of a malicious onlooker, they were forced to elope a month later and soon got married. After nine months ... came their firstborn child named, MA. THERESA 29th of June, 1968... the beginning of a journey worth traveling. Yours truly, at one year old

AMA, Haligi ng Tahanan

Image
Kiko and Papa Ariel Iba't-ibang klase ang ama sa mundo... Merong tahimik, walang imik subalit kapag nagbitiw na ng salita tumatagos sa puso,  tumatanim sa isip, ramdam ang bawat titik.

"Hubad na Katotohanan"

Image
Sa paghilig ng ulo sa unan, Isa-isang nagsilaglagan ang mga alaala. Tila mga barahang binabalasa. Mabilis ang pagpapalit, patuloy ang pagpapakita. Ang nakaraan ibinulsa sa isang bahagi ng isipan. Isinilid din sa hiwa ng pusong nasugatan.