ILAW ng Tahanan

Nagsimula ang lahat 
sa kanyang sinapupunan
Ang binhi'y inaruga sa loob 
ng siyam na buwan
Unang sulyap sa liwanag
ng sanggol na iniluwal
Pag-asa ng buhay
para sa 
ANAK
 nyang mahal.

Paggising sa umaga
paslit na ang kanyang gagap
upang malusog na gatas nya
ay maipalasap.
Habang lumalaki, 
siya pa rin ang hanap-hanap
Mainit nyang pagmamahal
at mahigpit nyang yakap.