My Journey Begins


My Daddy Dan and Mommy Abby
My Daddy Dan and Mommy Abby

Danny,
who was then 17 and
Abby, who was a year older
met for the first time
during a town fiesta on August of 1967.

They became lovers
September of the same year
but because of
a simple kiss on the cheek
that caught the eye of a malicious onlooker,
they were forced to elope a month later
and soon got married.

After nine months ...
came their firstborn child named,

MA. THERESA

29th of June, 1968...
the beginning of a journey
worth traveling.


Yours truly, at one year old
Yours truly, at one year old


AMA, Haligi ng Tahanan


Kiko and Papa Ariel
Kiko and Papa Ariel


Iba't-ibang klase ang ama sa mundo...

Merong tahimik, walang imik
subalit kapag nagbitiw na ng salita
tumatagos sa puso, 
tumatanim sa isip, ramdam ang bawat titik.

"Hubad na Katotohanan"


Hubad na katotohanan


Sa paghilig ng ulo sa unan,
Isa-isang nagsilaglagan ang mga alaala.
Tila mga barahang binabalasa.
Mabilis ang pagpapalit, patuloy ang pagpapakita.
Ang nakaraan ibinulsa sa isang bahagi ng isipan.
Isinilid din sa hiwa ng pusong nasugatan.