Paghawak sa Tamang Paraan


Credits

Di ko pa naranasan
ang humawak ng isang ibon,
subalit batid ko
na may tamang paraan.
Hawakan sya nang mahigpit
maaaring syang mamatay.