Share This

"WAGAS"

Wagas by Simplymarrimye


Bakit kailangan pang magmakaawa..
sayangin ang luha't walang kapagurang umasa?
 Imulat ang iyong mga mata 
Ang taong wagas ang pagtingin
ay kusang darating.
No comments:

Post a Comment

Your thoughts, ideas, opinions and suggestions about my post are highly appreciated. My deepest and warmest greetings to you. GOD bless always!